Mergeți la conținutul principal
Mentions légales

Mențiuni legale

Preambul

Sunteți în prezent contectat(ă) pe un site Internet Cordongroup.com editat de Cordon Electronics, societate pe acțiuni simplificată cu capital de 2 000 000€.

  • Sediul social: 1, boulevard du Petit Paris – ZA Les Alleux – Taden, 22107 DINAN Cedex
  • CUI: 432 371 342 RCS Saint-Malo
  • Directorul publicărilor: Serge Cordon, președinte

Utilizatorul declară că a luat cunoștință de informațiile de mai jos înainte de a vizita site-ul. Alegând să acceseze sit-ul, utilizatorul acceptă în mod expres și irevocabil, termenii de mai jos.

Credite

Site-ul raportează către:

  • Realizarea site-ului Internet: LunaWeb, Agence de design UX.
  • Photos : © iStock.
  • Găzduire: Orange Business Services – France Telecom – 78 rue de Serres Paris Cedex 15

Drepturi de autor

Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, video, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate site-ului sunt proprietatea Cordon Group. Logourile, icoanele și graficele reprezentate pe site sunt protejate cu titlu de drepturi de autor și conform articolelor L.511.1 și următoarele din Codul Proprietății Intelectuale privitoare la protecția modelelor depuse. Reproducerile, pe suport hârtie sau informatic, ale numitului site și lucrările care sunt reproduse aici sunt autorizate sub rezerva ca ele să fie strict rezervate utilizării personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare și/sau ca ele să fie conforme dispozițiilor articolului L.122-5 din Codul Proprietății Intelectuale.

Exceptând dispozițiile de mai sus, orice reproducere, reprezentare, utilizare sau modificare, indiferent de procedeu și de suport, a totalității sau a unei părți a site-ului, a totalității sau a unei părți din diferitele lucrări care îl compun, fără să fi obținut autorizarea prealabilă a Cordon Group este strict interzisă și constituie un delict de contrafacere și poate da loc la urmări judiciare civile și/sau penale și la plata de daune – interese.

ILUSTRAȚII

Pressphoto

Daniel Jensen

Markus Spiske